Gabinety fizjoterapii, masażu i terapii naturalnej MEDIFIT

Pruszków ul. Promyka 49 i ul. Rysia 16
Poniedziałek - piątek godz. 8:00 - 20:00

REGULAMIN gabinetu fizjoterapii i masażu MEDIFIT Marcin Ciesielski

§1

Podstawa prawna

1. MEDIFIT – gabinet fizjoterapii i masażu (dalej Gabinet) jest firmą, w której świadczone są usługi fizjoterapeutyczne i masażu.

2. Gabinet znajduje się w Pruszkowie przy ul. Rysia 16

§2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług fizjoterapeutycznych w ramach wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz masażysty.

2. Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej https://medi-fit.pl
oraz w gabinecie.

3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.

§3

Zasady rezerwacji i odwoływania terapii

1. Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie pod nr tel. 698 583 741 lub internetowo przez grafik wizyt znajdujący się na stronie internetowej https://www.znanylekarz.pl/placowki/medifit-marcin-ciesielski-gabinet-fizjoterapii-i-masazu

2. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i numer telefonu do kontaktu.

3. Istnieje możliwość odwołania wizyty lub jej przeniesienia na inny termin co najmniej
1 dzień wcześniej od umówionej daty wizyty.

4. Odwołanie lub przeniesienie wizyty w zaplanowanym dniu skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 100% ceny zabiegu. Należność zostanie doliczona podczas kolejnej wizyty.

5. Wizyta odwołana lub przeniesiona w zaplanowanym dniu pochodząca z opłaconego z góry pakietu wizyt uznawana jest za zrealizowaną.

6. W przypadku dwukrotnego lub więcej niestawienia się w ustalonym terminie Fizjoterapeuta ma prawo odmówić dalszej współpracy.

§4

Organizacja i przebieg wizyty

1. Pacjent proszony jest o przybycie na wizytę kilka minut wcześniej przed wyznaczoną godziną.

 

2. Ustalona godzina jest godziną rozpoczęcia zabiegów.

3. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii.

4. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad i badanie przedmiotowe, a także na ich podstawie określony cel i plan terapii.

5. Fizjoterapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli:

a. Pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, naruszając godność osobistą terapeuty,
b. uzna, że zagraża ona zdrowiu Pacjenta,
c. podczas zabiegu stwierdzi pogorszenie samopoczucia Pacjenta lub wystąpienie niekorzystnych zmian, np. w wyglądzie skóry Pacjenta

§5

Prawa i obowiązki Pacjenta

1. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Pacjent ma prawo do:

a. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Gabinetu,
b. świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
c. uzyskania rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach terapeutycznych, następstwach ich zastosowania lub zaniechania,
d. pełnej dyskrecji jego osoby,
e. pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegu,
f. wyrażenia zgody lub odmowy wykonania zabiegu po uzyskaniu odpowiednich informacji.

2. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Pacjent ma obowiązek:
a. poinformować personel o stanie swojego zdrowia, aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do terapii,
b. poinformować personel o aktualnych urazach, stanach bólowych i innych objawach powstałych wskutek przeprowadzonej terapii, gdyż może mieć to istotny wpływ na przebieg dalszej fizjoterapii,
c. przestrzegania zasad higieny osobistej,
d. posiadania stroju sportowego podczas terapii,
e. przestrzegania zaleceń fizjoterapeuty,
f. okazania dodatkowych wyników badań (USG, RTG, MRI itp.) jeśli takie posiada.

UWAGA! Jakiekolwiek urazy powstałe wskutek zatajenia przez Pacjenta informacji o stanie zdrowia bądź niestosowania się do zaleceń fizjoterapeuty nie mogą być podstawą do roszczeń wobec gabinetu MEDIFIT Marcin Ciesielski.

SZUKASZ

NOWOCZESNEJ FIZJOTERAPII ?

POTRZEBUJESZ

SKUTECZNYCH METOD ?

Dobrze trafiłeś! Zapraszamy do MEDIFIT !

Z naszą pomocą zadbasz o własną harmonię ciała i duszy.

Scroll to Top
Call Now Button